Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

7. april - Jesus-Livets brød

Søndagstanker
7. april 2019

4. søndag i fastetiden

Tekst: Joh. 6, 24-36

 

Jesus-livets brød

Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»……

 Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.
Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke

Jeg er livets brød, den som kommer til Meg skal aldri sulte, sier Jesus. Den som tror på Meg, skal aldri tørste. Det er store ord Jesus kommer med. Om å komme og om å tro.

Jesus oppfordrer oss til å komme til Ham, til å vende oss til Ham og til å tro på Ham. Hvorfor skal vi gjøre det? Jo, for da skal vi aldri mer sulte og tørste. Da vil vi erfare at Jesus fyller oss med det vi trenger.

Vi er fremdeles i fastetiden og snart begynner påsken. Tekstene vi leser i kirken  i fastetiden handler om tro og etterfølgelse. De som så Jesu tegn og under, de som var der, de syntes det var vanskelig å tro. Vi var ikke der. Vi har bare hørt om det, lest om det, men vi er ikke øyenvitner noen av oss. Hvordan kan vi da tro at Jesus var noe mer enn et ekstraordinært menneske?

Jeg er glad for at troen ikke rangeres eller graderes i Bibelen. At det ikke er om å gjøre å tro mest eller best. Tvert om, faktisk. Tro som et sennepsfrø, og det vil likevel spire fram til noe stort. Troen trenger næring, den får vi hos Jesus.

Jesus kom til verden for vår skyld, han ble født i en stall og døde på et kors for vår skyld. Gud sendte sin Sønn til verden av kjærlighet til oss. Det kan være vanskelig å forstå og vanskelig å ta inn over seg, men denne kjærligheten til oss mennesker er konstant, den tar aldri slutt. Kan vi tro det? Ja, det kan vi.

God søndag.

Dagens salmetips: Stor er din trofasthet, Herre og Fader, nr. 322

Maylen Nupen

 

27.03.2019