Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

14. april - Pasjon

Søndagstanker

14.04.2019

Palmesøndag

Tekst: Joh. 12, 1-13

 

Pasjon

Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?»  Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»
 

Vi husker kanskje Maria. Maria som glemte alle huslige sysler og satte seg ned ved Jesu føtter. Maria som overlot det praktiske ansvaret - vertinneoppgavene til søstra si Marta. Den sørgende Maria som gråtende kneler ved Jesu føtter når Lasarus er død. Maria, Marta og Lasarus – tre søsken som alle var nære venner av Jesus. Så ulike søsken kan være!

Pasjon betyr lidelse, Jesu lidelse. Som hendelser er torturen og fornedrelsen som Jesus utsettes for bare motbydelig. Men som uttrykk for hvor langt Gud er villig til å gå for å hente sine elskede mennesker ut av syndens og dødens makt, er det tegn på Guds hengivne forhold til hver og en av oss. 

Maria lot seg berøre av Jesus. Hans ord og gjerninger snudde om på alt. Fortvilelse til håp og død til liv. Lar vi oss berøre? Drikker vi av det vannet som gjør at vi aldri skal tørste igjen? Vi kan gjøre det. Jesus sier: «Hver den som drikker av det vannet som jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.»

Så står det til oss å la oss berøre. Så vi selv blir hentet ut derfra hvor det ikke lenger håpes og ut derfra hvor det ikke lenger elskes. Båret av Jesu lidenskapelige og uendelig store kjærlighet. Velsignet pasjonstid! Velsignet palmesøndag!

Dagens salmetips: En tåre renner fra ikonet, nr. 362

 

Maylen Nupen

27.03.2019