Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Hjerterommet i Nannestad

HJERTEROMMET I NANNESTAD

I 2019  åpnet Hjerterommet for fullt som en del av kirkekontoret i Nannestad. Dette lot seg gjøre gjennom et samarbeid mellom «Overraskelse» (en gruppe frivillige) og kirkene i Nannestad. Samarbeidet har allerede eksistert de siste årene i form av gratis utleie av bil (hele året), utkjøring av ved og gratis utleie av hytter på Sjusjøen om sommeren.

Selve tilbudet består av følgende satsningsområder:

 1. «Nådestolen», et samtale/sjelesorgtilbud som er helt gratis!

   Kontaktperson: Magne Lunde, tlf.91 79 00 78.

   

 2.  «Hjerterommet» « i det gamle kommunehuset», Nannestadvegen 245.

  Åpent tirsdag og torsdag kl.12 – 15 og onsdag kl.16-19. Se også «Hjerterommet» på facebook

  Her er det etablert en liten «butikk» med klær, mat, utstyr o.a. som gis bort gratis eller som man kan betale en liten sum for. Kanskje kan man bruke butikken til å overraske noen som trenger det! Vi håper at mange har lyst til å være med og at frivilligheten virkelig kan blomstre i og ut fra dette rommet! Tusen takk til alle frivillige bidragsytere! I tillegg ønsker vi å overraske med gode nestekjærlighetshandlinger i hverdagen og har i samarbeid med gullsmeden i Nannestad laget et eget smykke «Dråpen», som et symbol på nestekjærlighet.

   

 3. «Temakvelder» der det settes fokus på noen av livets utfordringer og gleder. Disse kveldene arrangeres i «Kjerkestua» ved Holter kirke. Denne høsten:

   

  Onsdag 18.september kl.19.00:

  Onsdag 16.oktober kl.19.00:

  Onsdag 20.november kl.19.00

   

 4. Gratis utlån av bil hele året og av 2 hytter på Sjusjøen om sommeren

   

Tilbudene er en del av den diakonale satsningen i Nannestad. «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Svein Arne Bergli

Tlf.97 58 39 56

Diakon i Nannestad

www.kirken.nannnestad.no og www.overraskelse.no

11.04.2019