Kunngjøring av valgliste og supplerende nominasjon

 

Ved valg til menighetsråd i HOLTER sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg. 
Ved valg til menighetsråd i Holter sokn inneholder den godkjente valglisten for få kandidater. Det kunngjøres derfor mulighet for supplerende nominasjon. Supplerende nominasjon innebærer at fem stemmeberettigede medlemmer i soknet kan gå sammen om å fremme tilleggskandidater til valglisten.
Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

1. Anne Brustad, 1954, Holtervegen, pensjonist
2. Grete Karen Framgarden, 1971, Ramstadåsen
3. Trine Merete Kåråsen, 1964, Bergesvingen, miljøarbeider
4. Steinar Morten, 1981, Willy Moesveg, rektor
5. Sissel Laaverud, 1948, Holtervegen, pensjonist
6. Berit Schei Hansen, 1955, Holtervegen, pensjonist
7. Eva Østby-Johansen, 1979, Blåveisvegen
8. Tommy Nettum Liberg, 1980, Vestlykkja, prosjektleder HR
9. Carita-Linn Skogstad-Liberg, 1991, Vestlykkja 
10. 
11.
12. 
13. 
14. 
15. 

Frist for levere forslag til kandidater er kl. 12 den 5. juni. 
Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Forslaget leveres til Nannestad kirkekontor, Nannestadvegen 245, 2030 Nannestad

Opplysninger om kandidatene og om kirkevalget i soknet finner du på www.kirkevalget.no.Ved valg til menighetsråd i NANNESTAD sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg. 
Ved valg til menighetsråd i Nannestad sokn inneholder den godkjente valglisten for få kandidater. Det kunngjøres derfor mulighet for supplerende nominasjon. Supplerende nominasjon innebærer at fem stemmeberettigede medlemmer i soknet kan gå sammen om å fremme tilleggskandidater til valglisten.
Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

1. Karin Elisabeth Granlund, 1948, Elgvegen
2. Berit Tomter, 1974, Skogmusvegen
3. Hans Mikal Holter, 1967, Homledalsvegen
4. Reidun Andersen, 1954, Harevegen
5. May-Britt Asakskogen, 1966, Engervegen
6. Bjarne Asgeir Bøen, 1964, Åsvegen
7. 
8. 
9. 
10. 
11.
12. 
13. 
14. 
15. 

Frist for levere forslag til kandidater er kl. 12 den 5. juni. 
Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Forslaget leveres til Nannestad kirkekontor, Nannestadvegen 245, 2030 Nannestad

Opplysninger om kandidatene og om kirkevalget i soknet finner du på www.kirkevalget.no.


Ved valg til menighetsråd i STENSGÅRD sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg. 
Ved valg til menighetsråd i Stensgård sokn inneholder den godkjente valglisten for få kandidater. Det kunngjøres derfor mulighet for supplerende nominasjon. Supplerende nominasjon innebærer at fem stemmeberettigede medlemmer i soknet kan gå sammen om å fremme tilleggskandidater til valglisten.
Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.
 
1. Håvard Østli Nysveen, 1976, Vestre Hurdalsveg
2. Jorun Marie Hultgren Skryseth, 1964, Viksvangen
3. Mette Christin Nordsveen, 1962, Stensgårdvegen
4. Doris Glesåen, 1965, Sundbyvegen
5. Marianne Østli Nysveen, 1979, Vestre Hurdalsveg
6. Ragnhild Storstein, 1967, Vestre Hurdalsveg
7. Astrid Ingine Magnussen, 1956, Stensgårdvegen
8. Bente Nordby, 1956, Vestre Hurdalsveg
9. Marit Helene Østli, 1952, Stensgårdvegen
10. 
11.
12. 
13. 
14. 
15. 
 
Frist for levere forslag til kandidater er kl. 12 den 5. juni. 
Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Forslaget leveres til Nannestad kirkekontor, Nannestadvegen 245, 2030 Nannestad
 
Opplysninger om kandidatene og om kirkevalget i soknet finner du på www.kirkevalget.no.
 

10.05.2019