Presentasjon av kandidatene til menighetsrådsvalget

Her kommer en kort presentasjon av kandidatene til menighetsrådene for perioden 2019-2023

Holter menighetsråd

Nannestad menighetsråd

Stensgård menighetsråd

Bjørke menighetsråd

02.08.2019