Kirken trenger gode ledere - hvem vil du gi din stemme til ?

Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i bispedømmerådet og Kirkemøtet, Den norske kirkes "storting" i perioden 2019-2023

Du vil her få en kort presentasjon av alle kandidatene som stiller til valg. Lenkger til mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/borg eller på www.kirkevalget.no Hva kandidatene og listene mener om ulike saker, presenterer de selv på egne nettsider.

I Borg bispedømme er det tre lister ved bispedømmerådsvalget. Listene er presentert alfabetisk.
Kandidatene på hver liste er presentert i prioritert rekkefølge.

LES MER HER

02.08.2019