Forhåndsstemming og Valgtider valgdagene

Menighetene tilbyr forhåndsstemming (kirkevalg) på kirkekontoret i
perioden 12. august - 6. september.

Kontoret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl 10.00-14.00

Vi vil også tilby forhåndsstemming på sykehjemmet mandag 26. august kl. 10.00-12.00.

Dersom noen av spesielle hensyn har behov for å forhåndsstemme hjemme,
ta kontakt med kirkekontoret.


Tid og sted for kirkevalg

 

Valglokale

Åpningstid

Søndag 8.9.2019


Åpningstid

Mandag 9.9.2019

 

Preståsen skole

 

Kl. 16 – 21.00

Kl. 11 - 21.00

Maura skole

Kl. 16 – 21.00


Kl. 11 – 21.00

 

Kringler-Slattum skole

Kl. 16 – 21.00


Kl. 11 – 21.00

 

Eltonåsen skole

Kl. 16 – 21.00


Kl. 11 – 21.00

 

Sandsnesseter grendehus

S t e n g t

Kl. 16 – 21.00

 

 

 

 

                       

02.08.2019