Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad!

I skogen inn mot svenskegrensen i Aurskog-Høland kommune ligger Mangen kapell, vakkert plassert på et høydedrag over Viksjøen. Altertavlen er et glassmaleri av Harald Borg fra 1956. Motivet er Jesus i krybben. Rundt krybben har mennesker samlet seg, og over krybben er det en stjerne som gir lys til begivenheten. Mangen kapell ble reist i 1903 fordi skogsarbeidere og husmenn der inne trengte et Gudshus som man kunne søke til, både i glede og i sorg. Den lille og vakre tømmerkirken er bygget av skogens materialer og knytter sammen natur, arbeidsliv og det hellige rom.

De som bygde kirken levde et tøft liv i skogene. Arbeidet var tungt, og hverdagen besto stort sett i å sikre nok mat på bordet. Barnedødelighet var høyere enn i dag, og mange døde alt for tidlig. Rundt kirken ble det derfor anlagt en kirkegård som gjorde det mulig for folk å besøke gravene og minnes sine døde uten å være borte fra hjem og arbeid i dagevis.

I glassmaleriet i kirken ser vi både slitne arbeidsfolk og velstående samlet rundt Jesusbarnet i krybben. Jeg liker å tenke at når folk har samlet seg i Mangen kapell til julegudstjenester, fikk de ny livskraft av å se på bildet av Gud som kommer til alle mennesker og lar sitt lys gi varme og håp til alle. Altertavlen minner oss om at vi alle er velkommen slik som vi er, til barnet i krybben og til hvile i Guds nåde og kjærlighet. Altertavlen i Mangen er dypt rotfestet i den virkeligheten der kirken først ble reist. Likevel kan den også tale til oss alle, hvert på vårt sted, med vår livsvirkelighet og vår lengsel.

H.C. Andersen har i sin julesalme uttrykt det slik (NoS45): «Hver sorgfull sjel, bli frisk og glad, kast av din tunge smerte. Et barn er født i Davids stad, til trøst for hvert et hjerte. Til barnet vil vi stige inn, og selv bli barn i sjel og sinn. Halleluja, halleluja, barn Jesus!»

Velsignet og frimodig julefeiring!

Biskop Atle Sommerfeldt

24.10.2019