Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

23. februar - Jesu omsorg for oss

Søndagstanker

Søndag 23. februar

Fastelavenssøndag

Tekst: Joh. 17,20-26

JESU OMSORG FOR OSS

Teksten denne søndagen er fra Jesu yppersteprestlige bønn. Han ber for sine disipler og for dem som har kommet tro ved deres forkynnelse.

Vi er skapt til å tilhøre, hverandre og Gud. Og her er det veldig tydelig hvor stor vekt Jesus legger på dette siste. Jeg i dem og du i meg, sier Jesu. Tilhørighet så sterk at vi er ett.

Det er umulig å lære noen å kjenne uten å omgås og dele fortellinger. Slik blir vi også kjent med oss sjøl. Der er en sorg hos Jesus når han i teksten nevner at det er noen som ikke kjenner ham.  Men også overfor disse ønsker Jesus at han skal bli kjent gjennom sine venner, de som kjenner ham.

Fortsatt er det slik at Gud har omsorg for oss og at det ikke er noe som kan skille oss fra det faktum at Gud elsker oss alle. Så lenge verden står gjelder dette.

Det er mulig å utsette seg for denne kjærligheten og oppleve tilhørighet og mening også på en fastelavenssøndag.

God helg!

Kay Granli

05.02.2020