Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Plussord

PLUSSORD

I slutten av oktober ble Plussord, med Egil Svartdal, lansert på Facebook og Instagram. Tanken var å legge ut en andakt hver dag et helt år. Siden oppstarten har nå hele 30 000 bestemt seg for å følge de korte, daglige andaktene og tilbakemeldingene er over all forventning. Veldig mange opplever dette som en fin start på dagen. 

Følg gjerne Plussord på Facebook og Instagram.

 

25.02.2020