Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

8. mars - I kamp med Gud

Søndagstanker

Søndag 8. mars

2. søndag i fastetiden

Tekst: Matt. 15,21-28

 

I kamp med Gud

 

«Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg», sa Jakob til Gud etter å ha kjempet med han hele natten. Gud velsignet ham.

I søndagens tekst er det en kanaaneisk kvinne som kjemper med Jesus. Hun kjemper for sin datter, for at hun skal bli frisk.

Jesus avviser henne og påpeker at han er sendt for å ta hånd om israels barn. Dette stopper ikke kvinnen og vi får en ordveksling mellom de to som kvinnen vinner ved å svare på Jesu billedbruk om at det ikke er riktig å ta brødet fra barna og gi det til hundene slik: «Det er sant, Herre, men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.». Kvinnen fikk «smulene» og hennes datter ble frisk.

 

Jesus viser til at hennes tro er stor. Jeg tror ikke vi egentlig kan måle størrelsen på tro, derimot tror jeg at det nytter å kjempe med Gud, at det nytter å stå på overfor Gud. Bønn virker, men noen ganger tar det tid og svaret kommer ikke alltid slik vi ønsker.

Opplever du at Gud ikke svarer, fortsett å be, fortsett å henvende deg til ham.

 

I dag er det også kvinnedagen og der er flott å møte en sterk kvinne som roper til Gud i dagens tekst. Kvinner har ropt og stått på for å få samme rettigheter som menn. Vi som lever i dag ser på mange av disse rettighetene som en selvfølge. Sterke kvinner har gått foran oss og kjempet mot de som har hatt makt og myndighet og de har vunnet fram.

Det nytter å rope på Gud, la ditt rop nå ham i dag, og gi deg ikke.

 

Hanne Sinkerud

26.02.2020