Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

22. mars - Jomfrufødsel

Søndagstanker

Søndag 22. mars

Maria budskapsdag

Luk. 1,26-38

Jomfrufødsel

”Jeg tror på Jesus Kristus født av Jomfru Maria.”

Jeg gjør det, står ikke i kirken og lyver på søndagene. Selv om jeg er biolog, og med glede hadde tatt en farskapstest på Jesus, om jeg hadde kommet til.

Ser vi bort fra mennesket, og vår nærmeste slekt, er jomfrufødsel ikke ukjent i naturen. Likevel, noen ganger, særlig om det går mot harde tider, må det en hann til. Når hun og han møtes kommer ”nytt blod” inn i slekten. I befruktningen møtes egenskaper fra mor og far, men avkommet er ikke enten far eller mor, men begge deler.

Slik må vi forstå Jesus: Han er fullt og helt Gud og fullt og helt menneske. I generasjoner har mennesker prøvd å nå Gud. Så valgte Gud å komme til menneskene. Født av ei ungjente som sa «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt

Her kommer troen inn: Hvis Jesus virkelig er Guds Sønn, den eneste, så har vi ikke noe å sammenligne med. Vi kan bare tro, og håpe at vi en gang får oppleve at det er sant.

Arne Andersen

26.02.2020