Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

29. mars - Mordplaner

Søndagstanker

Søndag 29. mars

4. s. i fastetiden

Joh. 11,45-53

 

Mordplaner

Dagens tekst inneholder opptakten til den kristne påsken.

Forut for dagens tekst har Jesus vekket Lasarus fra graven. Det skjedde like utenfor Jerusalem der folk samlet seg for å feire påske. Den jødiske festen til minne om flukten fra Egypt.

Nå var det fare for opprør, folk begynte å følge denne mirakelmannen fra Nasaret. Jødenes ledere ble redd for hvordan romerne ville reagere på dette. Romerne kunne komme til å ødelegge Jerusalem og alt det hellige.

Da var det bedre å rydde denne Jesus av veien, så ville oppstanden dø med ham: Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.»

Uten å vite det selv, la Kaifas fram Guds plan for Jesus. At ett menneske skulle dø for å frelse alle mennesker.

Rådet hadde god grunn for sin frykt: Noen tiår senere, i år 70 førte et opprør til at romerne utslettet Jerusalem.

Men, den bevegelsen de ville drepe, stod opp fra de døde og har spredd seg over hele verden.

Arne Andersen

26.02.2020