Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Smittetiltak

VIKTIG INFORMASJON: Nye tiltak for å forebygge koronasmitte

Nannestad kirkelige fellesråd vurderer og oppdaterer fortløpende om tiltak i forbindelse med koronaviruset for kirkelige handlinger, samlinger og andre arrangementer. 

Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet når deltagere returnerer hjem. På møter og samlinger i kirkelige regi er det ofte også mennesker som befinner seg i risikosonen, hvilket betyr at de har mindre motstandskraft mot sykdom enn gjennomsnittet.

 

Anbefaling fra kommunelegen i Nannestad 11.3.2020: Kan arrangementet utsettes/avlyses så anbefales dette.

 

Med bakgrunn i ovenstående inkl  anbefalingen fra Nannestad kommune godkjent av kommunelegen,

11. mars 2020, vurderer vi situasjonen slik at følgende aktiviteter avlyses/utsettes i perioden 15. mars til og med 4. april, dvs fram til påske.

Gudstjenester:

Søndag 15. mars            Bjørke kirke kl 1100                              avlyses

Søndag 22. mars                       Holter kirke kl 1300,inkl dåpsfest           avlyses

Søndag 29. mars                        Stensgård kirke kl 1100                         avlyses

Søndag 29. mars                       Bjørke kirke kl 1100                              avlyses 

Trosopplæringstiltak:

Onsdag 11. mars            Babysang                                              avlyses

Onsdag 11. mars           Btweens                                               avlyses

Mandag 16. mars           Barneklubb                                           avlyses

Onsdag 18. mars            Babysang                                              avlyses

Onsdag 25. mars            Babysang                                              avlyses

Mandag 30. mars           Familiemiddag                                      avlyses

Konfirmantundervisning:

Onsdag 18. mars            KRIK-samling   14.30 og 15.30  Gymsalen          avlyses

Onsdag 25.mars             Trad-samling     14.30 Kirkekontoret                  avlyses

Tirsdag 31. mars            Kirkens Nødhjelp fasteaksjon                             avlyses

Når det gjelder konfirmantundervisning vil deltakerne bli varslet direkte via SMS.

Konsert:

Torsdag 19. mars           Bryllupskonsert Nannestad kirke                         avlyses

 

Disse risikovurderingene oppdateres løpende etter hvert som situasjonen utvikler seg, og formidles til alle valgte råd og kirkelig ansatte.

For nærmere informasjon, ta kontakt med kirkeverge Øyvind Sandholt 97072967

 

13.03.2020