Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Dagens forslag til tekst, bønn og salme. 17. mars

GODE TANKER FOR DEG

For mine tanker er like langt unna deres tanker som himmelen er høyere enn jorden.

Mina tanker er høyere enn deres tanker.

                                                                                                     Profeten Jesaja 55,9

 

Gud vil at du skal bli den beste utgaven av deg selv. Han vil at du skal lykkes i livet – i Hans øyne. Guds planer for deg er bedre enn hva foreldrene dine tenker om deg, hva vennene dine sier eller hva media ønsker å formidle til deg. Gud vil at du skal blomstre og utfolde deg slik Han har tenkt. Han har skapt deg med en hensikt. Gå til Ham som har skapt deg, og la Hans gode vilje påvirke deg. Spør Ham om hjelp og visdom til de små og store valgene i livet. Du kan få hjelp fra Ham til å velge rett. Han har allerede vært i framtiden og vet hva som ligger foran. Derfor kan du frimodig be bønnen: «Herre. La Din vilje skje i mitt liv!» Når vi legger livet vårt i Hans hender, kan vi være trygge på at Hans gode vilje vil skje.

365 dager for å bli bedre kjent med Gud

 

HVA VIL DU MED LIVET MITT

Kjære Gud!

 Hva vil du med livet mitt?

Alt har jeg fått av deg.

Vis meg hvordan jeg kan gi dine gaver videre til andre.

Vis meg mulighetene.

                                                   Hans Olav Mørk (1956 - )

 

Salme nr 478

VÆR STERK MIN SJEL

NRK, Salmeboka minutt for minutt. Episode 18, nr 10

 

Vær sterk min sjel, i denne tid,

når du har tungt å bære.

Hold ut i prøvens stund og lid

de døgn du går i lære.

En da til slutt

blir mørket brutt

av lyset fra Guds fremtid.

 

Gi håpet rom i denne tid,

Hvor langt du enn er nede.

Hos dem som taper i sin strid,

Er Herren skult til stede.

Ved Kristi verk

skal du bli sterk

og hvile i Guds fremtid.

 

Se, mørket blir din modningstid!

Hold ut til natten vender!

Se bort fra angst og indre splid,

du er i gode hender!

Se, du er fri

og lever i

Gud løfterike fremtid.

                                           T – Svein Ellingsen 1971

                                           M – Egil Hovland 1972               

 

17.03.2020