Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Forslag til tekst, bønn og salme 18.mars

VIS KJÆRLIGHET

Dere er utvalgt av Gud og er Hans elskede. Derfor må dere vise inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, raushet og tålmodighet mot deres medmennesker.

                                                                                                                                                                                                                           Kolosserbrevet 3,12

Hvilke egenskaper tenker du bør være en fellesnevner for alle kristne? Smak på ordene barmhjertighet, godhet, ydmykhet, raushet og tålmodighet. Gud har ikke skapt oss for at vi kun skal leve for oss selv. Vi er skapt for å vise kjærlighet til hverandre. I en selvsentrert verden er det lett å bli påvirket av denne verdens tankegang om å karre til seg mest mulig. Dersom vi ønsker å være en sann Jesu etterfølger, må vi våge å vise Jesu egenskaper til andre. Gud ønsker at du som tror på Ham, skal velge å leve et liv som stråler av barmhjertighet, godhet, ydmykhet, raushet og tålmodighet.

                                                                                                                                                                                                                           365 dager for å bli bedre kjent med Gud

 

GJE OSS KJÆRLEIK

Gud, gje oss kjærleik i vår tanke, i vår tale,

i alt vi gjer, i dei løynde hjarteromma.

Gje oss kjærleik til dei vi møter,

fjerne, nære,

til vener, gamle, nye,

til dei vi ikkje orkar

og dei som ikkje orkar oss.

Gje oss kjærleik

til dei vi arbeider saman med,

til dei vi stadig ser,

kjærleik i glede, kjærleik i sorg,

i liv, i død,

så vi kan bli verande hos deg,

du som sjølv er kjærleik.

                                                  William Temple (1881 – 1944)

                                                  O – Den store bøneboka (1999)

 

SALME NR 707

NRK Salmeboka minutt for minutt, episode 26, nr. 14

SOM EIT SAND KORN I EIN ØRKEN

Som eit sandkorn i ein ørken,      

som ein drope i eit hav,

som ein maur i travel tue

er eg her i dag.

 

Milliardar fins i verda

her er folk av alle slag.

Korleis finn du meg i mylderet,

Ser meg her i dag?

 

At du orkar bry deg om meg,

det kan eg ikkje forstå,

men du gjer det, og det er så

godt å tenkje på.

 

Når eg kjenner meg åleine,

liten, einsam på min veg,

kviskrar noko djupt i hjarta:

«Gud vil høyra deg!»

                                              T - Britt G. Hallqvist 1977

                                              O - Gerd Grønvold Saue 1998

                                              M - Egil Hovland 1977

 

18.03.2020