Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Dagens forslag til tekst, bønn og salme. 19. mars

GUDS VILJE FOR DEG

Lær meg å gjøre Din vilje, for Du er min Gud.

                                          Salme 143, 110

 

Hvordan kan du vite hva som er Guds vilje for livet ditt? Jo oftere og mer du er sammen med Gud, jo enklere vil det være å lytte til Hans vilje for livet ditt. Hans ønske er at vi skal leve tett på Ham, slik at vi kan bli påvirket av Hans kjærlighet og vilje. Noen ganger kan det være krevende å gjøre Guds vilje. Kanskje du blir utfordret til å gjøre noe som andre synes er rart, eller som familien din ikke forstår meningen med. Da kreves det både mot og viljestyrke å følge Guds plan. Selv om du noen ganger må betale en pris for å følge Guds vilje, vil Gud velsigne deg når du velger å gjøre det Han ønsker. Gjennom deg kan Gud utrette store ting. Det er ikke alltid like lett å vite hva Gud ønsker med livet vårt. For å bli ledet av Ham må vi finne gode rytmer i livet hvor vi får himmelske impulser, der vi kan lytte til Ham og la oss lede. Gjennom å lese Guds Ord, be om ledelse, høre Ordet forkynt, lytte til Hans stemme og være sammen med Gud i lovsang, vil Hans nærvær stadig få påvirke oss. Når Gud så viser deg hva Han ønsker, er det du som må avgjøre om du har mot nok til å gjøre det Han ber deg om.

                                                                                                                                                                                       365 dager for å bli bedre kjent med Gud

 

MITT DAGLIGE LIV

Å Gud

vær du min kjærlighet,

mitt håp,

mitt arbeid, mitt strev.

La alle mine tanker og ord flyte fra deg.

La mitt daglige liv bli i deg,

og hvert åndedrag jeg tar,

være for deg.

                                                      Etter Johannes Cassianus (360 – 435)

                                                     O – Den store bønneboken (1999)

 

SALME 319

NRK Salmeboka minutt for minutt  Episode 12, nr. 18

LÆR MEG Å KJENNE DINE VEIE

Lær meg å kjenne dine veie

og gå dem trøstig skritt for skritt!

Jeg vet at hva jeg fikk i eie,

er borget godt, og alt er ditt.

Men vil din sterke hånd meg lede,

jeg aldri feil på målet ser,

og for hvert håp som dør her nede,

får jeg et håp i himlen mer.

 

Lær meg å kjenne dine tanker

og øves i å tenke dem!

Og når i angst mitt hjerte banker,

da må du kalle motet frem.

Når jeg har tenkt meg trett til døden,

si så hva du har tenkt, o Gud!

Da kan jeg se at morgenrøden

bak tvil og vånde veller ut.

 

Men lær meg fremfor alt å kjenne

din grenseløse kjærlighet,

den som kan tusen stjerner tenne

når lykkens sol for meg går ned.

Den tørrer tåren som den skapte,

og leger såret som den slo.

Dens vei går gjennom det vi tapte,

den gir oss mere enn den tok.

                               T – Jakob Paulli 1902

                               M – Norsk folketone (Åseral)

19.03.2020