Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Dagens forslag til tekst, bønn og salme 23.mars

JESUS ER GUDS SØNN

Da spurte Jesus disiplene: «Men dere da, hvem sier dere at Jeg er?» Peter snudde seg mot Jesus og sa: «Du er Kristus.»

                                                                                                                                               Markus` evangelium 8,29

 

Hvem er Jesus for deg? Hvilke sider kjenner du er viktig for deg? Hvilken tittel forbinder du med Jesus? Les gjennom disse titlene på Jesus. Velg ut fem ord som beskriver ditt forhold til Ham: Gud, bestevenn, bror, pappa, Frelser, superhelt, Herre, Konge, Messias, Guds sønn, Frigjøreren, Menneskesønnen, Fredsfyrste, Den høyeste, Kristus, Kjærlighet, Trofasthet, Veien, Sannheten, Livet, Døren, Svaret, Livets brød, verdens lys, menighetens hode, Den Hellige, Den nådefulle, Den rettferdige, Den trofaste, Ordet, Morgenstjernen, Begynnelsen og Enden, Alfa og Omega, Kongenes Konge, Herrenes Herre, Hjørnesteinen, Immanuel, Rådgiver, Mektige Gud, Evige Far, Evige Gud, Guds Lam, Forløser, Den salvede, min hyrde, mitt skjold, min borg, mitt lys, mitt håp, min klippe, mitt alt.

                                                                                                                                                          365 dager for å bli bedre kjent med Gud

 

TAKK FOR VENNSKAP

Å Herre,

i en verden hvor mange er ensomme,

takker vi deg for vårt vennskap.

I en verden hvor mange er fanger,

takker vi deg for vår frihet.

I en verden hvor mange hungrer,

takker vi deg for daglig brød.

Vi ber deg:

Gjør vår kjærlighet større,

vår medfølelse dypere.

Gjør oss takknemlige i hjertet.

I Jesu Kristi navn.

                          Terry Waite (1939 -)

                O – Den store bønneboka (1999)

 

SALME 343

NRK Salmeboken minutt for minutt

Episode 13, nr. 13

 

HVILKEN VENN VI HAR I JESUS

Hvilken venn vi har i Jesus!

Alt han vet og alt formår.

Tyngste byrde han oss letter

når i bønn til ham vi går.

Akk, men titt vår fred forstyrres,

sorg og uro blir vår lønn,

alt fordi vi ikke bringer

alle ting til ham i bønn.

 

Blir du fristet eller prøvet,

synes livets kamp deg hård?

Aldri skal du miste motet

når i bønn til Gud du går.

Selv om kjærest venn deg svikter,

aldri svikter deg Guds Sønn.

Han kan hjelpe, han kan trøste,

tal til ham om alt i bønn!

 

Er ditt hjerte fullt av uro?

Tror du trengsler forestår?

Jesus er den beste tilflukt

når til ham i bønn du går.

Bedre venn kan ingen finne

enn Guds egen kjære Sønn.

Bær i gleden som i sorgen

Alle ting til ham i bønn!

                     T – Lina sandell 1861

                     O – Til norsk 1877

                     M – Henrich Pfeil 1879

 

23.03.2020