Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Morgenbønn og kveldsbønn

Vår diakon Svein Arne Bergli har lagd et forslag til morgenbønn og kveldsbønn som enkelt kan gjennomføres hjemme.

Dette er sendt ut til alle konfirmantene som en del av konfirmantundervisningen nå som vi ikke får møttes som vanlig, men dette passer jo like godt til alle andre også. I denne tiden som er uvirkelig og rar for oss alle, så kan det være godt med en rolig stund med en bønn. 

 

Morgenbønn 

 

Finn deg et sted der hvor du/dere sitter godt. Tenn gjerne et lys. 

Så kan du tegne deg i korsets tegn og si: I Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn. 

 

Kort stillhet. 

 

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. (Salme 119). For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. (Salme 36)

 

Les tekst for morgen (se oversikt nederst på arket)

 

Stillhet etter lesning. 

 

Sang/musikk. Her kan du lytte til en sang/salme du liker. Bruk gjerne tiden etterpå til å dele med Gud det som måtte ligge deg på hjertet høyt eller stille. 

 

Bønn for dagen: Gud velsigne himmelen over oss, jorden under oss, dagen foran oss og ditt bilde dypt inni oss. 

 

Fader vår: 

Vår Far i Himmelen! La navnet ditt helliges. 

La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frelst oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. 

 

Velsignelsen: 

Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred (Her kan du tegne deg med korsets tegn). 

 

Kveldsbønn:

 

Finn deg et sted der hvor du/dere sitter godt. Tenn gjerne et lys. 

Så kan du tegne deg i korsets tegn og si: I Faderens, Sønnens og Den hellige Ånds navn. 

 

Les teksten for kveld (se nederst på arket). 

 

Stillhet etter lesning. 

Tilbakeblikk på dagen (som kan åpne for samtale om dere er flere)

 

Se tilbake på dagen som har gått. Be gjerne om Guds lys over det som måtte dukke opp. 

 

  • Hva er du takknemlig for? Hva var fint, livgivende eller meningsfullt. 
  • Hva har du opplevd som ble vondt eller vanskelig?
  • Hva frykter du for morgendagen? (fokuser eventuelt på en ting)
  • Hva håper du for, lengter du etter for morgendagen?

 

La det som har kommet opp bli din bønn til Gud. Be høyt eller stille og avslutt med: 

 

I fred vil jeg legge meg ned og sove. 

For du, Herre, du alene, lar meg hvile trygt. (Salme 4,9) 

 

Fadervår 

Vår Far i Himmelen! La navnet ditt helliges. 

La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. 

 

Velsignelsen: 

Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred (Her kan du tegne deg med korsets tegn). 

 

24.03.2020

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort