Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndagstanker 19. april - 2. søndag i påsketiden

Søndagstanker

19. april 2020

2. søndag i påsketiden

Prekentekst: Johannes 21, 1-14

 

Alle gode ting er tre.
 

«Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen».

 

Vi er inne i en spesiell tid. Mange av oss må finne nye eller alternative måter å gjøre jobben vår på. I kirken har vi blant annet filmet/ streamet gudstjenester, da kirken av smittevernhensyn ikke kan være åpen. Gjennom påskeuken har mange derfor sett på gudstjenester digitalt, og påskens sterke budskap har blitt formidlet gjennom telefonen/ ipaden, pcen eller tven til folk. Kanskje har du også hørt gudstjenester på radio. Det kanskje sterkeste budskapet som finnes, om Jesus, Guds sønn som ble sendt til verden for vår skyld, tatt til fange, torturert, plaget, pint, mobbet, hånt og til slutt korsfestet - for vår skyld. Tatt ned fra korset, lagt i graven, og så, den tredje dagen, når to kvinner kommer for å sørge ved graven, finner de den tom. Steinen er rullet vekk. Graven er tom. Den første gangen Jesus viser seg etter at han sto opp fra de døde, viser han seg for kvinnene ved graven. Maria og Maria. De løper til vennene sine, disiplene og forteller at de akkurat har møtt Jesus ved graven!

Et vanvittig budskap som ikke alle trodde på sånn uten videre. Noen av disiplene måtte ha bevis, så da Jesus plutselig sto der midt i rommet sammen med dem, fikk Tomas lov til å kjenne på sårene til Jesus, i siden og i hånden hans. Altertavlen i Frogner kirke i Lillestrøm kommune har dette som motiv. Et vakkert bilde som minner meg om at det å tro ikke alltid er like lett, men at akkurat som med Tomas, slik er det med oss, at tro og tvil henger sammen, begge deler er naturlig. Det er noe av det som er befriende ved troen.

Den tredje gangen Jesus viser seg for disiplene var ved sjøen mens disiplene fisket. Jesus måtte altså vise seg tre ganger før disiplene skjønte at det var han som hadde stått opp fra de døde. De burde ha forstått det tidligere, tenker kanskje vi. Ja, det burde de kanskje. Men ville jeg forstått det? Forstår jeg det? At Jesus, Guds Sønn, trosset døden, vant over den og lever i dag. Er her midt iblant oss, usynlig tilstede? Det er påskens kjærlighetsbudskap til oss: At Jesus døde for oss, sto opp og lever i dag. For oss. Gud har forsonet seg med oss. Halleluja!

Søndagens salme: En tåre renner fra ikonet, nr 362 i Norsk Salmebok.

Gud, velsigne himmelen over oss, jorden under oss, ditt bilde  dypt inne i oss.

Maylen Nupen

 

 

16.04.2020

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort