Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndagstanker 26.april - 3. søndag i påsketiden

Søndagstanker,
26. april 2020

3. søndag i påsketiden

Prekentekst: Johannes 10, 11-18

Den gode gjeteren

«Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.» Joh. 10,11

Per Fuggeli ble kjent for oppfordringen om å ta vare på flokken sin. Å samle flokken og holde den sammen, er så vidt jeg kan forstå, en svært viktig oppgave for en gjeter. Vi står i alle fall sterkere sammen som mennesker, og jeg vil anta at det også gjelder for sauer.

Å være en del av et fellesskap, en flokk, er viktig. Nå i disse koronatider har mange av oss merket hvordan det utfordrer oss å ikke kunne være sammen med de vi ønsker. Ikke kunne klemme på hverandre, ta hverandre i hendene, le og gråte sammen, skulder ved skulder.

Midt i denne tiden leser vi altså teksten om Jesus som den gode gjeteren som driver og samler flokken sin. Ja, ikke bare samler han den, men han utvider den også. For til hans flokk er også de som er utenfor, velkommen inn.  Jesus sin gjerning som gjeter er ikke begrenset til en liten flokk, nei, den har en universell karakter. Det er plass til alle.

Den gode gjeteren, slik Jesus beskriver seg selv, gir sitt liv for sauene. Dette peker på korset og offeret Jesus gjorde langfredag da han døde for vår skyld. Så langt strekker altså Jesu sitt lederskap seg for flokken – han er villig til å dø for oss.

Flokken har en ting til felles, gjeteren. Som med oss, den store flokken. Vi er ulike på så mange måter, vi mener forskjellig om mange ting, men vi har en ting til felles, troen på Jesus. Guds Sønn. Han som døde og sto opp igjen for oss. Noen ganger er troen sterk, andre ganger er det vanskelig å tro. Kanskje særlig kan det være vanskelig å tro når vi ikke kan møtes i fellesskap og feire gudstjeneste, dele brød og vin i nattverden, synge, be og lytte sammen. Men gjeteren – Jesus er tilstede for det. Hos hver enkelt av oss. Vi kan fortsette å be, synge og lytte alene og hver for oss og kanskje samtidig få en følelse av at vi hører til i et større fellesskap med Jesus som vår felles leder og venn. 

Til slutt: Påskefortellingen slutter ikke ved graven. Jesus gjorde død til liv for oss. Amen.

Søndagens salme: «Da Herren kom til denne jord», nr. 433 i Norsk Salmebok.

Gud, velsigne himmelen over oss, jorden under oss, ditt bilde dypt inni oss, dagen foran oss. Amen.

 

Maylen Nupen

 

16.04.2020

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort