Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndagstanker 3. mai - 4. søndag i påsketiden

Søndagstanker 4. søndag i påsketiden,
3. mai 2020

4. søndag i påsketiden

Prekentekst: Johannes 16, 16-22

«Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» 

«Om en liten stund»: et noe utydelig uttrykk. Spørsmål: «Når skal vi dra?» Svar: «Om en liten stund!» Vanskelig å vite når – hva er «om en liten stund?»

Disiplene skjønte heller ikke hva Jesus snakket om. Det var uklart for dem, så de diskuterte seg imellom … hva mener han egentlig? Jesus snakket om sin død og oppstandelse. Men disiplene hadde vondt for å forstå.

Jeg synes det er noe befriende i at disiplene som var sammen med Jesus daglig og som var i hans innerste krets, sleit med å forstå hvem Jesus egentlig var. For det er vanskelig å forstå dybden i det han sier: Kanskje det er grunnen til at Jesus bruker eksempelet med en fødsel: Vi frykter det ukjente, vi er redde og gruer oss, men når det hele er over, ja, da kjenner vi på gleden. Som ved en fødsel.

Jesus skulle korsfestes og dø, disiplene fryktet det vonde i å miste sin nære venn og leder. Hvordan skulle de klare det? Og hvordan skulle de klare seg uten han? Men om en liten stund så blir det annerledes. Det som er annerledes er at Jesus var død bare en liten stund. Han sto opp igjen. Det som også er annerledes er at Jesus var og er Guds sønn. At han fortsatt lever i dag, og at han er her hos oss usynlig tilstede.

Frykt ikke! Sier Jesus igjen og igjen. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Vi kan sette vår tillit til Jesus. Han er tilstede for oss, selv om vi ikke ser han med vårt blotte øye. Han er tilstede, går med oss og har gjort veien klar for oss hele veien hjem. Til himmelen.

Det er vanskelig å forstå dybden i hvem Jesus er. Mannen fra Nasaret som var både menneske og Gud på en gang. Når ikke en gang hans nærmeste venner forsto dybden i det, ja, da er det ikke så rart at det er vanskelig for oss. Jesus er like fullt Gud og menneske. Like fullt skaper, livgiver og frigjører. Fra nå og til evig tid.

Søndagens salme: «Deg være ære», nr. 197 i Norsk Salmebok.

Gud, velsigne himmelen over oss, jorden under oss, ditt bilde dypt inni oss, dagen foran oss. Amen.

Maylen Nupen.

 

16.04.2020

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort