Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Årsmøte Stensgård

ÅRSMØTE

7.juni 2020 blir det årsmøte i Stensgård. Vi starter rett etter gudstjenesten, ca kl 12.00.

Saker bes meldes inn til menighetsrådet innen 1. juni. 

Saker kan sendes på mail: marianne.ostli.nysveen@nannestad.kommune.no

 

20.05.2020