Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Kristi Himmelfart

Kristi Himmelfart Stensgård kirke 21.mai 2020 (Beklager feil dato i filmen)

21.05.2020