Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndag 24. mai

Søndagstanker

Søndag 24. mai

Søndag før pinse

Prekentekst: Joh. 15,26-27

 

Stavkirkenes preken

Det er så fint med mennesker som deler sin kunnskap .  Ola, en pensjonert prest, delte noe med meg som gjorde at jeg ble sååå inspirert!

Han fortalte om utsmykningene i de første kirkene her i landet: Våre vikinger hadde på sine reiser møtt kristendommen i ulike land i Europa. Og nå var evangeliet kommet til landet langt i nord – for ca 1000 år siden. Bibelspråket var ikke norsk, boktrykkerkunsten var ikke oppfunnet- og det er mange år før Martin Luther oversetter Bibelen til sitt språk.  I 1633 ble Christian 4.s bibel utgitt på dansk. 

Hvordan kunne da evangeliet bli forstått her i Norge …

Jo, de bygde kirker som ble utsmykket med veggmalerier fra bibelhistoria.  Slik ble nordmenn kjent med evangeliet.

Presten som delte noe av sin kunnskap fra de gamle stavkirkene , fortalte så: Når Jesus ble framstilt på altertavla, så de han med utstrakte armer og et ansikt som formidlet seier.  Hvorfor ble han framstilt slik?

Jo, Han var Seierherren midt i dødskampen.  Slik skriver Paulus: «Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset» (Kol 2,15),

 

Jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.

(Salmeboka:Han er oppstanden, halleluja!)

 

God  søndag.

 

Mari Iren Bunes

26.05.2020