Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndag 31. mai Pinsedagen

Søndagstanker

Søndag 31. mai

Pinsedagen

Tekst: Joh. 20,19-23

 

Troens og pinsens mysterium

 

Jeg kommer stadig tilbake til en av de radioandaktene som Arve Juritzen holdt i januar i år. Han forteller at han hatt litt vanskeligheter med å forstå Den hellige Ånd, men så forteller han videre om en opplevelse han hadde på Teaterkafeen. Da han plutselig reiser seg opp og synger: Min båt er så liten. Søndagsskolesangen som satt i hukommelsen selv etter mange år som den kristne tro hos ham ikke hadde vært det mest fremtredende i tankene. For Arve Juritzen ble det en opplevelse av at søndagsskolens tro vendte tilbake og at det måtte være Den hellige Ånd som virket gjennom denne handlingen.

Vi står nå foran pinsen og mange av oss kan nok si oss enige med Juritzen at det ikke er lett å fatte Den hellige Ånd. Men Den hellige Ånd skal ikke fattes men erfares i hverdagens liv. Vi ser heller ikke vinden, men vi ser dens kraft når trekronene svaier og presenningene flagrer. Vi merker vinden på kroppen. Slik også med Den hellige Ånd. Det var det Jesus sa til disiplene og som Han sier til oss:  «Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.»  Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd.» Joh. 20,21-22.

Den hellige Ånd skal sende oss ut til tjeneste for våre medmennesker og for Gud.

God pinse.

Steinar Tosterud

26.05.2020