Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndag 7. juni Treenighetssøndag

Søndagstanker

Søndag 7. juni

Treenighetssøndag

Tekst: Matt. 28,16-20

 

I normale år er det ofte konfirmasjon rundt om i menighetene. Da passer det jo fint å ha denne teksten, som blir kalt Dåpsbefalingen eller Misjonsbefalingen.

I den tiden jeg har fått være konfirmantlærer har det ofte vært slik at jeg har fått preke over denne teksten for konfirmantene.

De sendes ut i verden med det samme oppdrag som disiplene fikk. Den dagen de ble døpt ble de kalt til å være Jesu disipler og sendebud. I konfirmasjonen fikk de en påminning om det oppdraget. Det siste konfirmantkullet jeg fikk ha, fikk hver av konfirmantene et kors hengt om halsen. Til min glede så jeg at fler av dem brukte korset også etter konfirmasjonen som et vitnesbyrd om sin tro. På en stillferdig måte viste de det overfor venner og kjente. De var blitt misjonærer i hverdagen.

Den oppgave har også hver og en av oss selv om det er mange år siden vi var konfirmanter. Ved frimodig å tørre å vise vår tro er også vi Jesu vitner i denne verden og vi er med å fortsette det oppdraget som disiplene fikk.

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt. 28,19.20

 

Steinar Tosterud

03.06.2020