Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndagstanker søndag 14. juni

Søndagstanker

Søndag 14. juni

2. søndag i treenighetstiden

Tekst: Matt. 3,11-12

 

Det er snart St. Hans og vi skal minnes Johannes døperen sin fødsel. Men i teksten i dag hører vi døperen Johannes snakke om Jesus til sine egne disipler. Han sier: «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.»

Johannes veit hvilken oppgave Gud har satt han til. Oppgaven å forberede verden på Guds sønns komme til verden. Johannes hadde oppgaven å døpe med vann for at menneskene skulle se at de hadde bruk for den frelse Gud ville gi dem gjennom Jesus.

Johannes innser at forskjellen på han selv og Jesus er som den minste tjener i forhold til sin Herre. Tjeneren som var satt til å ta av gjestene sandalene og vaske deres føtter. Lavere i tjenerstaben kunne en ikke komme.

Som Prøysen sier det: «Under griskokken var det ingen. Lenger ned gikk det itte an å komma.»

Men så løfter Johannes blikket og ser på Jesus, uten misunnelse ser han at det Jesus vil gi dem som døpes med den kristne dåp er den Hellige Ånd.

Jeg kan ofte bli i tvil om min egen tro og mitt eget trosliv. I den seinere tid har jeg allikevel klamra meg til at det jeg fikk del i da jeg ble døpt for over 70 år siden var Den hellige Ånd som vil være med meg alle dager inntil verdens ende.

 

God sommer til alle søndagstankens lesere.

 

Steinar Tosterud

17.06.2020