Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndag 21. juni - 3. søndag i treenighetstiden

Søndagstanker
Søndag 21. juni 2020
3. s. i treenighetstiden
Tekst: Luk 14,15-24

 

Alle velkommen!

Vanligvis er det den som inviteres som gjest, som av og til må takke nei til en innbydelse, men de siste månedene er det de som har invitert som har måttet si: «Dessverre, det blir ikke no fest.» Og grunnen har vært koronapandemien som rammet det meste av verden, i mer eller mindre grad.

Også kirkene har vært stengt for ordinære gudstjenester i denne tiden, men for spesielt inviterte har det blitt holdt dåpsgudstjenester og andre kirkelige handlinger. De store festene som pleier å prege våren og forsommeren, er satt på vent til pandemien roer seg, og det har vært litt vondt å måtte si: Dessverre, konfirmanter, konfirmasjonen må utsettes. Og til de som skal ha dåp, bryllup eller gravferd: Dessverre, det kan ikke komme flere enn 30 …eller 50. Der kirkerommet rommer flere, med forbehold om 1 m avstand, eller de som sitter sammen tilhører samme husstand, er heldigvis tallet nå økt.

I søndagens evangelietekst forteller Jesus en lignelse om en vert som inviterer til gjestebud. En etter en takker nei og grunnene til at de ikke kunne komme, var gode nok. Men verten hadde et ønske om å fylle huset sitt med gjester, derfor ble tjenerne sendt ut for å invitere inn de dem møtte på.

Guds rike er som et gjestebud, forteller Bibelen. Her settes det ikke grenser for hvem en er, maks antall eller «nær familie». Til Guds gjestebud er alle velkommen! Og som en forsmak på Det himmelske gjestebudet, inviteres vi til gjestebud i kirken. Under pandemien erfarte vi at det heller ikke i Norge er en selvfølge at vi kan samles til gudstjeneste hver søndag, men når vi kan, er alle velkommen!

Unni Sveistrup

17.06.2020