Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Søndagstanker Søndag 28. juni 2020

Søndagstanker
Søndag 28. juni 2020
4. s. i treenighetstiden
Tekst: 1 Kor 9,24-27

Løp for å vinne
«Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål,» skriver apostelen Paulus i søndagens prekentekst.
Billedbruken er henta fra en felles erfaring Paulus og befolkningen i Korint hadde: Annethvert år, mellom de olympiske lekene, ble det i antikkens Hellas arrangert idrettsleker på Isthmos ved Korint. At kampen for å vinne var hard, var velkjent for korinterne. Den som ville vinne måtte ofre mye for å bli best …slik er det også for dagens idrettshelter.
Av dem som løper på stadion, er det bare en som kan vinne. I Guds rike er det annerledes. Frelsen er ment for alle, men skal alle vinne, må du og jeg være med i «kampen for evangeliet» og «for å vinne den krans som aldri visner.»
Det står respekt av idrettshelter som satser alt for å vinne, og som kristen og som menighet, har vi mye å lære av dem: Er jeg villig til å satse alt og kjempe for det jeg tror på? Hva er egentlig viktigst for meg?
For Paulus ser det ut for at det er to ting som styrer hans liv. For det første er han villig til å gjøre alt for at andre skal få del i Guds frelse, og for det andre vil han også selv nå målet. Og dersom Paulus og vi alle skal lykkes med det, må vi være villige til å satse alt ved å prioritere hva som er viktigst og ta ansvar for eget trosliv og menighetens fellesskap.
Unni Sveistrup

24.06.2020