Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Janne starter ungdomskor

 

Janne starter ungdomskor:

Bli med og syng!

Av Asgeir Bøen

 

Liker du å synge? Er du interessert i sang, og liker å synge sammen med andre? Da har du nå muligheten til å bli med i et nytt ungdomskor i Nannestad. Det er lange og gode tradisjoner for kor i Nannestad kommune, men vi mangler for tiden et rent ungdomskor. Organist Janne Berglund inviterer derfor tenåringer fra 14 år og unge voksne til å være med i en ny satsing.

 

Koret blir ikke genrebestemt, og repertoaret vil derfor bli veldig variert og spenne over flere genre. Janne ønsker å bygge opp et godt sosialt miljø der det er hyggelig å være, samtidig som man lager god musikk sammen.

 

At Janne Berglund er kvalifisert til å lede et slikt kor er det liten tvil om. Hun er utdannet  sang- og musikkpedagog, og har hatt korledelse som en del av utdanningen. Hun har jobbet 4 år i Nes Kulturskole, og er vant til å undervise barn og unge. "Jeg er spent på responsen, og håper på en stor og sangglad gruppe," sier Janne. Etableringen av koret har stått i Nannestad kommunes kulturkalender, og kun på grunn av dette har de første påmeldingene allerede kommet inn.

 

Første milepel i koret blir adventskonsert 1. søndag i advent, men veien dit kan bli både kort og hektisk siden oppstart blir 7. oktober. Øvelsene blir i Bjørke kirke på onsdager mellom 17 og 19, og vil følge skoleruta. Dersom skolene har fri eller ferie blir det heller ikke øvelse i koret.  

 

Dersom du tror dette er noe for deg, (eller du som leser dette kjenner noen som kunne tenke seg å være med på dette) må du melde fra til Janne Berglund, og helst innen 25. september. Påmelding skjer per e-post til janne.berglund@nannestad.kommune.no, og det er hyggelig om du skriver litt om deg selv, kanskje skriver litt om hva slags musikk du liker å synge og hvorfor du har lyst til å være med. Du trenger ikke å ha sunget i kor tidligere. Alle er velkommen til å bli med i et godt ungdomsmiljø

 

Janne Berglund håper på å samle en stor sangglad gruppe når hun nå starter ungdomskor i Nannestad. Alle fra 14 år og oppover til "unge voksne" er hjertelig velkommen til et godt sosialt miljø der man skal lage god musikk sammen.

24.06.2020