Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Smitteverntiltak

Nannestad kommune har vedtatt skjerpede smittevernregler og i kirkene våre gjelder nå disse reglene:


- Det er kun anledning til at totalt 20 personer deltar på gudstjenester i kirkene i Nannestad.


- Det er i utgangspunktet fortsatt lov med 50 personer i begravelser, men regelen om 2 meters avstand mellom ulike husstander gjør at det også her blir begrensninger. Her må det gjøres individuelle tilpasninger i forhold til hver enkelt seremoni.


- Vanlige gudstjenester går som oppsatt i gudstjenestelista, men alle andre arrangementer er avlyst. 


- Det er påbudt med bruk av munnbind i alle kirkene (med unntak av barn under ungdomsskolealder eller personer som av medisinske grunner ikke kan benytte munnbind).

 

 

Hjerterommet /Hjerterommet Klippen er åpent  etter avtale. 
Mandager vil det være matutdeling på Hjerterommet.
Onsdager fra kl. 12.00 – 18.00 er Hjerterommet Klippen åpent for besøkende med avtaler.
Avtaler gjøres via facebooksiden til Hjerterommet.

 

Kirkekontoret er inntil videre stengt for besøkende, men vi hjelper dere gjerne. 
Ta kontakt på tlf: 66 10 55 90 eller mail: liv.heidi.embre@nannestad.kommune.no

 

Vi ønsker dere alt godt i en utfordrende tid og håper at vi snart kan åpne opp dørene som normalt igjen. 

26.11.2020