Nannestad kirkelige fellesråd > Artikler > Aktuelt

Julaften 2020

På grunn av kommunale restriksjoner velger vi å gjøre ting litt annerledes på julaften i år. 

Vi ønsker velkommen til en kort og stemningsfull utegudstjeneste. Hver sermoni vil vare i ca. 20 min.

Nannestad kirke kl. 14.00 - 15.00 - 16.00

Holter kirke kl. 14.00 - 15.00 - 16.00

Bjørke kirke kl. 14.00 - 15.00 - 16.00

Stensgård kirke kl. 15.00

 

VELKOMMEN!

15.12.2020