Nannestad kirkelige fellesråd > Barn / Unge > Babysang

Babysang

Bli med på Babysang

Velkommen til babysang med oppstart 4. mars 2020    Les mer...

Babysangtoner på sykehjemmet i Nannestad

Det var en glede for oss å synge og tralle sammen med de som var møtt opp.    Les mer...

Babysang

   Les mer...

Babysanggudstjeneste i Bjørke kirke

   Les mer...