Nannestad kirkelige fellesråd > Gravferd

Gravferd

Valg av grav

   Les mer...

Gravstein / gravminne

   Les mer...

Feste, fredningstid, gjenbruk og sletting av grav

   Les mer...

Begravelse

På denne siden vil du kunne finne litt hjelp til det som dreier seg om begrave...   Les mer...

Gravstell

Bor du langt unna eller av en annen grunn skulle trenge hjelp til å stelle grav...   Les mer...

Lysestake plassert ved minnesteinen

Urnelunden  på Nannestad gravlund har fått ‘lysestake’ til gravlys    Les mer...

Ny gravemaskin anskaffet på våre kirkegårder

   Les mer...