Åpne kirker


Åpne kirker i Nannestad

onsdager kl. 17.00 - 19.00

 

Vi starter opp igjen med åpne kirker hver onsdag kl. 17.00 - 19.00.

1. onsdag i mnd - Holter kirke

2. onsdag i mnd - Stensgård kirke

3. onsdag i mnd - Nannestad kirke

4. onsdag i mnd - Bjørke kirke

Tilbake