Søndagstanker Søndag 29.aug Vingårdssøndagen


Gud er urettferdig, Han behandler alle med samme nåde!

 

Søndagstanker

Søndag 29.aug

Vingårdssøndagen

Luk 17,7–10

Hva med lønn?

Kort før dagens tekst ber disiplene Jesus om mer tro. Det vil si makt. Han svarer med en lignelse om tjeneres plikter:

På den tid var det lite skille mellom å være tjener eller slave. En skulle gjøre sin plikt, og være fornøyd med det. Sine egne saker fikk en passe etter at arbeidet var gjort. Først arbeide ute, og så stelle inne. Til sist spise selv, om det var rester igjen. Og da hadde de bare gjort sin plikt, og kunne verken vente ros eller lønn.

Skjærtorsdag snur Jesus opp ned på denne skikken. Han som er Herre og Mester vasker disiplenes føtter. Det mest skitne slavearbeidet i et gjestebud.

Slik skal vi mennesker tjene hverandre, ikke for ros eller lønn, men fordi det er vår plikt. Når Jesus ikke så det for lavt å være tjener, skal heller ikke vi gjøre det.

Samtidig er det viktig å rose og støtte hverandre. Ros kan lyse opp dagen for noen. Det merkelige i Guds rike er at intet kan vi kreve, men alt kan vi få.

Navnet på denne søndagen skriver seg fra en annen lignelse, om en mann som leide folk til å arbeide i en vingård. Alle fikk én daglønn, slik de var enige om da de ble ansatt. Men, arbeidstiden var veldig ulik. De som hadde strevd mest ble naturligvis misfornøyd, selv om de fikk nøyaktig det som var avtalt.

Gud er urettferdig, Han behandler alle med samme nåde!

Arne Andersen

 

 

Tilbake