• Høstkonsert i Nannestad kirke
 • Konfirmasjon i Holter kirke lørdag 20.8.2016
 • Påskenatt i Bjørke kirke
 • Velkommen til babysang
 • Utdeling av 4 årsboka i Holter kirke
 • Bruk stemmeretten i kirkevalget!
 • Konfirmasjonshelg i Nannestad kirke
 • Klimapilegrim 2015
 • Velkommen til ØKRISETRA
 • Gudstjeneste for Alle på Nannestad Videregående skole
 • Bryllupsklokkene ringer i Holter kirke
 • ALLEHELGENSDAG
 • Dåp

Kalender


Nyheter

Presentasjonsgudstjeneste i Holter

Det var en vakker høstdag    Les mer...

Restaurering av kapellet i Holter

Bli med på DUGNAD ved kapellet ved Holter kirke    Les mer...

Høstkonsert i Nannestad kirke

   Les mer...

Setermesse på Dalsetra

Mange trosset været 28. august    Les mer...

Konfirmasjon i Holter kirke lørdag 20.8.2016

   Les mer...

Inn- og utmelding på nett

Nå kan du logge deg inn gjennom id-porten og sjekke om du er medlem i Den norsk...   Les mer...

OLSOKfeiring på Kjerkehaugen i Holter

Tradisjonell gudstjeneste    Les mer...

Grønn kirkering

Flittige hender ....    Les mer...

Flere nyheter