• Velkommen til babysang
  • Utdeling av 4 årsboka i Holter kirke
  • Bruk stemmeretten i kirkevalget!
  • Konfirmasjonshelg i Nannestad kirke
  • Velkommen til ØKRISETRA
  • Gudstjeneste for Alle på Nannestad Videregående skole
  • Bryllupsklokkene ringer i Holter kirke
  • ALLEHELGENSDAG

Kalender


Nyheter

Avskjedsgudstjeneste

1. mars går prostiprest Svein Skarholm av med pensjon.    Les mer...

Steinar Tosterud kommer til Kjerkestua

"Finnes det glede i sorgen?"    Les mer...

Årsmøter i våre menigheter

Gjelder Nannestad, Stensgård, Holter og Bjørke menighet    Les mer...

Velkommen til Btweens !

Ett fellessakp og møtested annenhver onsdag for dere som går i 5,6 og 7. klasse...   Les mer...

Velkommen til babysang

Babysang er rettet mot barn i første leveår    Les mer...

Rapport fra studietur til Madagaskar, 25-31. oktober 2017

Sokneprest Arne Torkild Aasen's utflukt til Madagaskar    Les mer...

Familieverkstedet på Eltonåsen skole

  Med fin sol og hvitt på bakken ønsket Grønn kirkering velkommen    Les mer...

Se sammen, snakk sammen

Jeg brenner for at synshemmede barn skal få de aller beste opplevelsene i troso...   Les mer...

Flere nyheter