Barn og unge


Barn og deres familier har en sentral plass i våre kirker. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som familier har i hverdagen og fylle tiden med menighetsfulle treffpunkt og opplevelser.

 

 

 Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape tilhørighetsfølelse for hele familien.

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.