Menighetsrådet medlemmer 2023-2027


Bjørke menighetsråds styre i perioden 2023 - 2027

Leder:            Stian Berntsen  Mail: bjorke.menighet@gmail.com    tlf 916 12 446
Nestleder:      Tone Slettmoen Alme
Kasserer:       Svein Norvald
Sekretær:       Hanne Vollaug Slettum

Styremedlem: Øyvind Ottar Sandholt

Styremedlem: Gun Iren Westad
 

Varamedlem:  Else Berit Klingenberg

Varamedlem:  Sigurd Tuvnes

Varamedlem:  Monica Pedersen Myhre

Sokneprest:    Svein Skulstad

 

Tilbake