Smittevern


 

Vi følger nå nasjonale regler og anbefalinger. . 

Gudstjenester, begravelser, bryllup og dåp kan gjennomføres 

Det er begrensninger når det gjelder antallet i i kirkene våre. Pr dags dato må det være 1 meter mellom "kohortene". I Nannestad kommune må man bruke munnbind inne i kirkene våre, selv når vi sitter i benkene.

Hjerterommet på Klippen er åpent hver onsdag kl 12.00-18.00.

Mandager vil det være matutdeling på Hjerterommet.
Avtaler gjøres via facebooksiden til Hjerterommet.

Vi minner om påbud om bruk av munnbind ved besøk på kirkekontoret.

Hvis det er noe dere lurer på eller vi kan hjelpe dere med,

ta kontakt på tlf: 66 10 55 90 eller mail: liv.heidi.embre@nannestad.kommune.no

Vi ønsker dere alt godt i en utfordrende tid og håper at vi snart kan åpne opp dørene som normalt igjen. 

Tilbake