Musikk i kirkene i Nannestad


Musikk i kirkene i Nannestad

Vi i kirkene i Nannestad ønsker å være tilstede for folk i kommunen, og ved å bidra med varierte kulturelle arrangementer, kan vi åpne kirkerommene for flere. Vi har en ambisjon om å bli mer synlige og tilgjengelige i det lokale kulturlivet. Konsertserien Lunsj med lyd! er laget for å fremme kirkerommet som en møteplass også utenom gudstjenestene. Konserter, musikkgudstjenester og salmekvelder med forskjellige stilarter og utøvere vil være en del av dette. Kirkene i Nannestad ønsker å fortsette det gode samarbeidet med lokale utøvere, som skolekorpset, kulturskolen, og lokale kor og utøvere. Slik kan man få et økt kulturtilbud til menneskene som bor her i kommunen, og vi kan bidra til å skape et godt musikalsk miljø lokalt.

Tilbake