Gudstjenester


Lokale smittevernregler gjeldende fra 03.03.21

 

Lokale smittevernregler gjeldende fra 03.03.21

Formannskapet vedtok, onsdag 03.03.21, en justering av lokale smittevernregler.

Innhold

Situasjonen rundt den muterte virusvarianten gjør at nærkontakter nå i større grad blir smittet. Vi har derfor innført forsterket smittesporingsregime. 

§ 2 Plikt til bruk av munnbind eller visir Det skal brukes munnbind eller visir på alle offentlige steder innendørs, så som resepsjonsområder, butikker, fellesarealene på kjøpesentre, hoteller, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur- sports- og fritidsaktiviteter.

Nasjonal forskrift legger fortsatt strenge føringer for arrangementer og private sammenkomster og dekker langt på vei de behovene Nannestad har.

 

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement

Antall deltakere tillatt på arrangement:

Innendørs:

  • Maks 10 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid eller lånt lokale.
  • Maks 10 deltakere på offentlig arrangement, uten faste, tilviste sitteplasser innendørs.
  • Maks 100 deltakere på offentlige arrangement med faste, tilviste sitteplasser innendørs.

Utendørs:

  • Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted utendørs.
  • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement uten faste, tilviste sitteplasser utendørs.
  • Maks 3x200 deltakere på offentlige arrangement med faste, tilviste sitteplasser utendørs.

Det er i tillegg krav om én meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester.

 

Dette vil si at vi nå kan åpne opp for flere mennesker på gudstjenestene våre. Siden vi har litt forskjellig størrelser på kirkene våre, vil det også være litt forskjellig antall det er plass til på hvert sted. 

I Holter vil det være plass til ca 60 stk, i Nannestad og Bjørke ca. 50 stk og i Stensgård ca. 20 stk. 

 

 

Tilbake