Vi kan åpne kirkene igjen!


Vi har nå gått over til tiltaksnivå 5b her i Nannestad, og det vil si at vi kan ha gudstjenester igjen.

 

Vi har nå gått over til tiltaksnivå 5b her i Nannestad, og det vil si at vi kan ha gudstjenester igjen. Det er lov til å være inntil 20 personer på en vanlig gudstjeneste. Alle må bruke munnbind og sitte på anviste plasser. 

Er du syk, eller har har vært i nærheten av noen som er syke ber vi om at du ikke kommer i kirka. 

Ved vielser, dåp og begravelser gjelder egne regler. 

Ved spørsmål ta kontakt med kirkekontoret tlf. 66 10 55 90   

 

 

 

Tilbake