Søndagstanker Maria budskapsdag Søndag 21. mars


«La det skje med meg som du har sagt.»

 

Søndagstanker

Maria budskapsdag

Søndag 21. mars

Tekst: Lukas 1,46-55

 

«La det skje med meg som du har sagt.»

 

Se for deg et menneske, 

ei jente som kneler og rekker hendene ut.

Åpne hender, som for å ta i mot.

Et lys skinner ned, Guds lys.

 

En engel kan skimtes i lyset,

en budbringer fra Himmelen.

-Ikke frykt, Maria,

men nåde!

 

En sønn,

Jesus,

konge til evig tid,

Guds sønn!

 

Men hvordan?

Jeg?

Ei fattig jente i Nasaret.

Ved Den hellige ånd?

 

I Maria høres et ekko

fra de gamle profeter.

Nå skal det skje, det som Gud har lovet.

-La det skje!

 

Hva gjorde Maria?

Ikke mye.

Åpnet seg og tok i mot.

Lot Guds vilje skje.

 

Det ble skapt liv i Maria.

Det vokste, ble født

og ble til velsignelse.

Ja, frelse og evig liv!

 

Se for deg et menneske,

at du kneler og rekker hendene ut.

At du åpner deg for å ta i mot.

Hva kan skje?

 

Kan Gud skape noe i deg,

noe som kan vokse og bli til velsignelse?

Kan du si:

-La din vilje skje! ?

 

Velsignet søndag!

 

Mia Wallerud

 

 

Tilbake