Skaperverkets dag i Holter kirke


Skaperverkets dag i Holter blir i år utsatt fra søndag 9. mai til søndag 13. juni. 

Ettersom vi fortsatt må følge en del strenge smittevernstiltak, vil det per nå ikke være mulig å gjennomføre Skaperverkets dag på vanlig måte. I håp om at smittetrykket går ytterligere ned og det vil blir flere lettelser, velger vi i år å utsette denne gudstjenesten til juni. Vi håper da å kunne gjennomføre på en mer normal måte. 

 

SKAPERVERKETS DAG I HOLTER

Tekst: Liv Stokstad

Skaperverkets dag.

Skaperverkets dag er en del av den norske kirkes satsing på «Skaperkraft og bærekraft» og på grønne menigheter.

Kirken har gitt ut et stort materiale, bl. a. «Grønn kirkebok» som man kan bruke ved feiringen.

I Holter har man i mange år hatt ei brei satsing i form av ei gudstjeneste første søndag i mai, der man henvender seg både til lokalsamfunnet og til ulike generasjoner. Grønn kirkering har sammen med menighetsrådet hatt et særlig ansvar for arrangementet, og det har vært fokus på vår, såkorn og lokal mat.

 Bondelaget og Småbrukarlaget har deltatt med såkorn, Bygdekvinnelaget har bakt alterbrød, og Hagelaget har pynta og hjulpet til med såaktiviteter for barn.

Kammerkoret har hele tida vært med, både med egne innslag, og med et ekstra løft til salmesang og liturgi.

Etter gudstjenesten har Grønn kirkering servert et måltid basert på lokalproduserte råvarer, som poteter (lefse) gulrøtter, salat, egg, melk, bær, honning, kjøtt og fisk.

Tilbake