Søndagstanker Søndag11. juli 7. søndag i treenighetstiden


Gud verdsetter oss mennesker akkurat for den vi er!

 

Søndagstanker

Søndag11. juli

7. søndag i treenighetstiden

Tekst: Luk 19,1–10

                 

Bli sett

 

Prekenteksten for kommende søndag handler om Sakkeus. Fortellingen som har alt: En navngitt hovedperson som overvinner motstand og mobbing, tar saken i egne hender, klatrer opp i et morbærtre, blir sett og tiltalt av Jesus og deretter ender det heile lykkelig med fest og forsoning. Ei fortelling som står på egne bein, fortalt med så mange detaljer at vi ser det levende for oss: Sakkeus er liten av vekst og treet er et morbærtre. Sakkeus er en av flanellografens absolutt største hits gjennom tidene!

Fortellingen om Sakkeus er en del av en større fortelling om Jesus på veg mot Jerusalem.

Vi kjenner til at fariseere og de skriftlærde begynner å murre og at de lager et klagemål mot Jesus. Denne murringen har sin undertone i konflikten om hvordan man skal se på tollere, dette er en rød tråd i forholdet mellom fariseere og Jesus helt frem til fortellingen om Jesus lidelse og død.

Tollere og skatteinnkrevere var folk som samarbeidet med okkupasjonsmakten. Mange av tollerne var velstående, men de var ikke godt likt i lokalmiljøet. En kunne ikke unngå tollere der de stod på alle grensepostene og krevde inn avgifter og skatt til sine herskere og til seg selv. Men en kunne unngå å blande seg med tollere, ikke bli sett sammen med dem og i alle fall ikke spise sammen med den.

Jesus tok til motmæle ofte i form av likninger, en gang tematiserte han forholdet mellom fariseere og tollere direkte i en likning (Luk 18, 9-14). Det som ikke fikk så stor plass på søndagskolen var at den rike og mektige Sakkeus var uglesett av store deler av lokalbefolkninga, han ble som alle tollere, oppfattet som synder.

 I steden for å se for seg den folkemengden som sperret utsikten for Sakkeus som slemme mobbere og uforstående voksne, kan det gi vel så god mening å tenke seg at det var de maktesløse sivile i samfunnet som på denne ikkevoldelige, men effektive måten viste sin motstand mot alt det toller stod for.

Men hvorfor kjente Jesus så mange tollere? Kanskje fordi han stadig vandret og krysset grenser. Ved å spise sammen med tollere krysset eller overskred Jesus ei ny grense. Han likestilte alle mennesker, det var ikke lenger noe skille mellom hvilke mennesker som var syndige eller ikke syndige, det handler om å ta imot den nåde (ufortjent gave) Gud vil gi alle mennesker!

 

I forkant av fortellingen om Sakkeus hører vi om den blinde tiggeren som får synet igjen. Dette peker frem mot tematikken i fortellingen om Sakkeus. Sakkeus vil se Jesus!

Det kunne han ikke på grunn av folkemengden, da klatret han opp i det omtalte treet, kanskje for å overvåke, kanskje for å se uten å bli sett. Jesus ser opp, får øye på Sakkeus og ber han komme ned. Deretter møtes de i øyehøyde og det fortsetter de med når de spiser sammen. Dette peker mot ei viktig erfaring både hos voksne og hos barn: Det er viktig å bli sett, ikke bli sett ned på eller opp til, ikke gjennom et speil og ikke bli oversett, men altså være på like linje og se hverandre ansikt til ansikt! Å bli sett og å bli verdsatt for den man er!

Gud verdsetter oss mennesker akkurat for den vi er!

 

Reidun Furuseth

 

 

Tilbake