Søndagstanker Søndag 18. juli 8. søndag i treenighetstiden


«Gi meg kraft til å dele …….., med dei menneska som er i nød»

 

Søndagstanker

Søndag 18. juli

8. søndag i treenighetstiden

Tekst: Mark 12,37b–44

 

Gi kraft til å dele.

 

Prekenteksten for kommende søndag handler om advarselen mot de skriftlærde og den fattige enkens gave i tempelet.

Forut for disse to tekstavsnittene hører vi om hvordan Jesus forklarer de skriftlærde om det som er nytt. Jesus sa til dem: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. …….. (og) ……Du skal elske din neste som deg selv» (Mark 12,30-31). 

At nestekjærligheten var knyttet til det å elske Gud var nye tanker for datidens lærde menn. Gudsdyrkelse og medmenneskelighet var skilt fra hverandre.

 

I Juli for ti år siden var jeg på en diakonikonferanse i Tanzania. En drøm var gått i oppfyllelse – jeg fikk se og oppleve Afrika. Det var mange og sterke inntrykk. Jeg var langt unna Norge da bomben gikk av i regjeringskvartalet og langt unna skuddene på Utøya. Informasjonen som kom til oss virket så mangelfull. Vi kjente oss så uendelig langt unna familiene våre. Det var mange dager til hjemreise. Midt oppe i denne usikkerhet og forvirring tok en av de afrikanske foreleserne på diakonikonferansen og ba for oss fra Norge. Senere ble vi bedt for som nasjon og de ba for enkeltmenneskene hjemme i Norge som var såret eller i sorg etter å ha mistet noen. Dette var en strek opplevelse.

Der sto mennesker som selv levde med uroligheter og sultkatastrofer i hjemlandene sine og ba for oss i Norge. De som hadde så alt for mye lidelse i sine egne land. De som mistet sine landsmenn i hundretall. De hadde likevel plass til vår lidelse. Jeg opplevde virkelig at de gav oss omsorg og omtanke i sin fattigdom, slik den fattige enken gav av det hun eide. «Salige er dere fattige, Guds rike er deres» (Luk 6,20).

Denne gang hadde afrikanerne overflod og kunne hjelpe oss nordmenn i nød. En annen gang er det vår tur til å hjelpe andre nasjoner i nød.

Vi er kalt til å dele av vår rikdom og av vår nestekjærlighet. Slik at vi kan gi støtte til mennesker som trenger det i våre nabolag eller til mennesker som lider under urett, krig eller naturkatastrofer.  

«Gi meg kraft til å dele …….., med dei menneska som er i nød» (Nr 717 fra Norsk salmebok 2013).

 

Reidun Furuseth,

sokneprest i Ullensaker

 

 

Tilbake