Søndagstanker Søndag 15. aug 12. s. i treenighetstiden


Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

 

Søndagstanker

Søndag 15. aug

12. s. i treenighetstiden

Luk 8,1–3 

Her er ikke mann eller kvinne, trell eller fri!

Dagens tekst er en liten og oversett notis: Den ramser opp noen kvinner som fulgte Jesus.

Den mest kjente av dem var Maria Magdalena, som Jesus hadde befridd for 7 onde ånder. Det var også flere kvinner i følget, og alle hjalp Jesus og de 12 disiplene, med hva de eide og kunne.

I det hele hadde Jesus et godt forhold til kvinner, i en tid da det ikke sømmet seg for kvinner og menn å møtes. Særlig til de kvinnene andre foraktet. Som Maria Magdalena, hva som med moderne diagnose feilte henne, vet jeg ikke. Likevel har Det sikkert satt henne utenfor det gode selskap. Ettertiden har fantasert mye om Maria fra Magdala, noen har ment hun var hore, men det stemmer ikke med bibelteksten. Det var en annen syndig kvinne som salvet føttene til Jesus. Men, også hun var velkommen hos Jesus. En moderne myte var at Maria Magdalena ble gift med Jesus, og fikk barn med ham. Det er også fri diktning.

Det vi vet fra Bibelen, var at det var Maria Magdalena, som først møtte Jesus etter at han hadde stått opp fra graven. Det var en kvinne som fikk bringe det glade budskapet til disiplene.

Likevel har kirken blitt hengende ved noen ord av Paulus:

Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. (1.Korinterbrev 14. 33b-35)

Ordene er antakelig rettet til noen skravlekjerringer i menigheten i Korint. En menighet Paulus måtte sende to lange brev for å få orden på.

Loven Paulus viser til er forbannelsen Gud lyste over Eva da han jaget henne fra Pardiset:

Til kvinnen sa han:
«Tungt vil jeg gjøre ditt strev
når du er med barn,
med smerte skal du føde.
Du skal begjære din mann,
og han skal herske over deg.» (1. Mosebok 3. 16)

Jesus kom for å åpne Paradis for oss, og slette den gamle forbannelsen.

Så la oss slutte med et annet sitat fra Paulus:

Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. (Galaterbrevet 3.28)

Arne Andersen

 

 

Tilbake