1. pinsedag i Holter kirke


1.dag pinse inviterte Holter menighet til høytidsgudstjeneste m/dåp.

1 dag Pinse i Holter kirke.

 

10.6.21

Tekst og foto: Rig

 

1.dag pinse inviterte Holter menighet til høytidsgudstjeneste m/dåp. Etter en lang periode med tildels stengte kirker - eller i hvertfall med begrenset antall var gudstjenesten i dag åpen for alle og med dåp.

Dåpsbarnet het Magnus Stubberud-Hulby. Sokneprest Svein Skulstad forrettet, og kirkemusiker Janne Berglund trakterte orgelet og vi hadde også gleden av å høre hennes vakre sangstemme til salmene. Emma, som er årets konfirmant fungerte som prestens medhjelper i dag.

Siden det var 1.dag pinse og høytidsgudstjeneste var liturgien omfattende og i sin preken talte Svein prest om hvorfor vi feiret pinse og konkluderte med at pinsen er kirkens fødselsdag.

Dåpsbarnet Magnus er så heldig at han har 3 søte jenter som kusiner og to av dem, som forøvrig er tvillinger, var svært interessert i både dåpsvann, døpefont og egentlig denne mannen i hvit lang kjortel som pratet nesten hele tiden.

Svein prest responderte straks på tvillingjentenes interesse på det som skulle foregå ved døpefonten og tvillingene fikk svar på alle spørsmålene de stilte Svein prest.  

Det ble en fin dag med fellesskap og gudstjeneste i Holter kirke på 1.dag Pinse. Gunn hadde pyntet vakkert fra inngang, våpenhus, døpefont og alter. Tusen takk til alle som deltok. Smitterestriksjonene ble ivaretatt på beste måte.

Bildene legges ut med tillatelse.

 

 

Tilbake